Skip to main content

Freelance marketingspecialist eller marketingbureau? Hvad skal din virksomhed vælge

Det er en stor beslutning at vælge ekstern hjælp til at markedsføre sin virksomhed.

Når man vælger et eksternt samarbejde med en marketingspecialist, så afgiver man en del af kontrollen med noget af det dyrebareste man har i sin virksomhed – nemlig sin markedsføring.

For potentielt kan det vise sig at være en særdeles bekostelig affære at vælge forkert.

Det gælder både det beløb den eksterne part skal have for at varetage opgaven, men også i forhold til det potentielle gevinst din virksomhed står til at miste, så længe din virksomhed entrerer i et samarbejde, der ikke realisere markedsføringspotentialet.

Hvis man har besluttet sig for at tiden er inde til at løfte virksomhedens digitale markedsføring, så står man grundlæggende set overfor to muligheder, hvis man vil samarbejde med en ekstern:

Skal man vælge et marketingbureau eller en marketing freelancer?

Jeg vil i dette indlæg klæde dig så godt på som muligt, så du ved, hvad du henholdsvis kan forvente af et samarbejde med et online marketingbureau og eller en freelance marketingspecialist. I sidste ende er forhåbningen, at det klæder dig på til at træffe den rigtige beslutning, den dag du står over for valget mellem den eller anden.

Hvorfor skal vi tage dine ord for gode varer?

Jeg har 4 års erfaring fra bureaubranchen og mere end 5 års erfaring som marketingfreelancer. Så jeg har siddet begge steder, set hvordan setuppene fungerer indefra, og hvilke fordele og ulemper, der kan være ved begge dele.

Udover mine egne erfaringer snakker jeg også jævnligt med (potentielle) kunder, der enter er eller har været tilknyttet en eller anden form for ekstern markedsføringshjælp. Erfaringerne fra kunderne herfra er blandede, og jeg hører således både de gode og de mindre gode historier.  Det kommer ofte til udtryk ved, at samarbejdet matcher deres forventninger til samarbejdet, eller at det havde været anderledes end hvad de havde fået stillet i udsigt. Disse erfaringer fungerer ligeledes som en del af “baggrundsmusikken” for dette blogindlæg.

Så vil du – kære læser – muligvis indvende, at ikke 2 virksomheder er ens og at der kan være stor forskel på, hvordan eksempelvis to freelancere tilgår samarbejdet med netop deres kunde. Til det kan jeg kun sige: Det har du fuldstændig ret i. Ingen regler uden undtagelser.  Jeg tillader mig dog alligevel at generalisere i dette indlæg for forståelsens skyld.

Det er også vigtigt for mig at påpege, at der ikke findes noget, der er mere rigtigt eller forkert end andet.
Det er ikke rigtigt at vælge en freelancer frem for et bureau eller omvendt. Der er overordnet set ikke noget i vejen med begge typer af setups, men det handler om, at man skal vælge ud fra hvilket behov man har som virksomhed og hvem man vurderer kan skabe mest muligt værdi for den virksomhed, man repræsenterer.

Jeg henviser jævnligt selv potentielle kunder videre til større bureauer, hvis opgavens karakter gør, at jeg vurderer, at de er bedre til at løse den stillede opgave.

Digitalt bureau eller freelancer inden for markedsføring? Hvorfor er det så svært at vælge?

Jeg tror grundlæggende, at det er svært, fordi mange ikke ved hvad de går ind til.

Nogen har måske ingen erfaring med at samarbejde med en ekstern markedsføringspartner, andre har urealistiske forventninger til, hvilke resultater der skal leveres inden for de givne rammer. Andre igen bliver måske lovet mere end de rent faktisk kan få leveret fra freelanceren eller bureauets side.

Jeg tror også, at mange mere eller mindre ubevidst tænker, at fordi man samarbejder med et bureau, så er det “bedre”. Der er et eller andet med idéen om, at hvis det er et bureau, der varetager opgaven, så er der flere specialister og derfor kloge hoveder til at løse den. Lidt ud fra devisen om at 5 hoveder tænker bedre end 1, så tror jeg at mange tænker, at det også er tilfældet her. Det burde i teorien også være være tilfældet, men man kan sige, at det ikke altid er sådan det forholder sig i praksis og at der er flere ting i en opgave end blot eksekvering – blandt løbende kommunikation med kunden.

Ofte skyder virksomheder også gråspurve med kanoner fordi opgaven i virkeligheden ikke er så kompleks, at det nødvendigvis behøver at være en bureauopgave. Hvis du har en opgave der ikke er særlig kompleks, vil det sagtens kunne varetages af en freelancer, og så er der ingen grund til, at man ender som en lille fisk i en stor sø. Mere om det senere.

Derudover tror jeg også, at nogle virksomheder trigger på, at det er lidt smartere at sige, at man er tilknyttet et bureau. Jeg tror ikke, man skal underkende, at der den dag i dag er en signalværdi i, at være samarbejde med bureauer frem for en freelancer – også fordi bureauer generelt er dyrere end freelancere.

Online markedsføring freelancer – hvad, hvordan, hvorfor og fordele/ulemper?

Hvad er en marketing freelancer?

Definitionen af en online markedsføringsfreelancer er, at vedkommende arbejder for sig selv og er en “one (wo)man army”. I mit tilfælde arbejder jeg f.eks. soloselvstændigt, og der er således ikke er noget team eller ansatte omkring mig, hvor et marketing bureau i kontrast består af flere personer, hvor hver person er specialiseret indenfor nogle forskellige felter.

En freelance marketingkonsulent er typisk specialiseret indenfor én eller flere dele af markedsføring. Det kan eksempelvis være en specialisering indenfor Facebook-annoncering, Google Ads-annoncering, E-mail-markedsføring, eller en kombination af disse. Man kan sige, at en freelancer typisk har et speciale inden for markedsføring.

Fordele ved at vælge en freelancer

Hvis du vælger en online markedsføringsfreelancer med de rette kompetencer og specialer i forhold til den givne opgave, er den helt store fordel, at du får en relation med en specialist. Det vil sige, at den der sælger til dig, også er den der eksekverer på opgaven.

Det er alt andet lige en fordel i forhold til et digitalt marketing bureau. Min erfaring er at freelance marketingkonsulenter generelt set er mere fleksible i deres setup. Når man er på et digitalt bureau, er tingene lidt mere låst i forhold til arbejdsgangen, hvor de ansatte har hver deres opgave. Det kan godt blive rigidt for kunden, fordi det bliver svært at gøre noget ud, der går ud over de interne processer, der er fastsat. Det er lidt mere flydende og agilt ved en freelancer. Hvis man får en opgave, der måske ligger lidt udenfor det man indledningsvist gerne ville have løst, er det som regel nemmere ved freelanceren end ved bureauet.

Ulemper ved at vælge en freelancer

Der er jo som sagt visse begrænsninger i forhold til hvad det er personen er specialiseret indenfor. Så hvis man har tanker om, at ville lave mange forskellige ting og hvis opgaverne er relativt komplekse, så skal man afklare med freelanceren, hvorvidt det er nogle opgaver de kan løse. Man kan også overveje at have to freelance markedsføringskonsulenter fremfor en, så de kan supplere hinanden med hver deres kompetence. Så kan man have en Facebook specialist samtidigt med at man har en TikTok specialist.

Man skal også medtænke at en freelancer ofte lever en lidt mere fri livsstil. Det kan betyde at freelancere kan have nogle skæve arbejdstider eller måske endda holder ferie i f.eks. en måned om året, hvor du som kunde kunne have brug for vedkommendes hjælp. Så man kan sige at en freelancer ikke på samme måde er standardiserede på samme måde som et bureau, der f.eks. arbejder med en mere gængs arbejdstid. Sørg altid for at få afklaret fra starten af samarbejdet, hvordan arbejdsgangen fungerer.

Hvorfor vælge en freelance markedsføringskonsulent?

Et samarbejde med en online markedsføringsfreelancer fungerer godt, hvis man har et projekt med en lav kompleksitet. Det er også et godt sted at starte, hvis man som virksomhed ikke har tidligere har erfaring med at have tilkoblet eksterne samarbejdspartnere. Den største fejl jeg som regel ser, er at man starter med et markedsføringsbureau, og så får man nogle hak i tuden, fordi man ikke er afstemt med, hvad det vil sige, at være koblet til et bureau.

Så langt de fleste vil jeg vurdere, vil have fordel af at starte ved en freelance marketingmedarbejder, og så kan man altid senere skalere det op til et digitalt bureau. Så hver ting til sin tid, og til de behov man aktuelt set har, fordi behov også ændrer sig over tid.

Samtidigt vil jeg pointere, at hvis man har en simpel opgave med, at man vil have lavet Facebook annoncering, så er der i mine øjne, ingen grund til at entrere med et bureau. Jeg vil sige at en tommelfingerregel er, at hvis du kun er på 1-3 platforme, så er det ikke nødvendigt at alliere sig med et stort online marketing bureau, for at kunne varetage den opgave.

Derudover er en freelance markedsføringskonsulent generelt set billigere end et bureau, af den simple grund at man ikke skal betale for flere menneskers løn, men blot en enkelt medarbejders løn.

Er freelance billigst?

Generelt set ja. Det betyder dog på ingen måde at det er gratis, og flere tror ofte, at freelance digitale marketing konsulenter er billigere end de er. Det kan også nemt koste mere, hvis freelanceren har erfaring.
Men alt andet lige skal du kun betale for ét menneskes løn. Så det er ikke nødvendigvis billigere end et marketingbureau, men oftest vil det være tilfældet.

Vil det kunne svare sig at ansætte flere freelancere?

Ja. Men der skal man igen opveje fordele og ulemper. Hvis man eksempelvis kan få to freelancere til samme pris som et digitalt bureau, så er der en god sandsynlighed for at få en mere direkte kommunikationsvej.

Hvordan finder jeg den rigtige freelancer?

Mit bedste råd vil være at trække på sit netværk. Man har som regel en i sit netværk, der har været tilknyttet en freelancer, hvor man kan få nogle referencer og indspark på forløbet.

Hvis man har kigget på en specifik freelancer, kan det være en god ide at kigge på hvilke cases vedkommende har arbejdet på, og hvorvidt vedkommende har nogle specialer indenfor bestemte felter eller brancher, der passer til ens behov.
Man kan også overveje at kontakte de kunder freelanceren har haft, og høre hvad deres oplevelser har været med freelanceren. Én ting er, hvad der står i en case på hjemmesiden, som vedkommende selv har lavet, og noget andet er, hvad kunden siger.

Så det handler om, at man laver sit benarbejde og høre for sig. Når man har gjort det, og udpeget en freelance marketing konsulent, så handler det om, hvorvidt der er kemi, og om man har tillid til vedkommende. Det er vigtigt, for uden kemi er det sandsynligt, at samarbejdet forværres og ophører i længden.

Derfor handler det om at kridte banen op og sige højt, hvad du har behov for. Det samme skal freelanceren, så man kan undgå problemer over tid.

Kan en virksomhed være for lille til at have behov for et samarbejde med en freelancer?

Ja det vil jeg sige. Hvis man er en lille nystartet iværksættervirksomhed, så er det ikke sikkert, at man har budgettet til at samarbejde med en freelancer. Man skal gøre sig klart at hjælp koster penge, og det gør en freelance marketingmedarbejder også. Der er forskellige måder at gøre det på.

Eksempelvis tilbyder jeg nogle af mine mindste kunder hjælp til selvhjælp, det vil sige, at jeg hjælper med, at man løbende lærer at lave Facebook annoncering på et vist niveau. Selvfølgelig bliver det alt andet end lige ikke lige så godt som det marketing freelanceren eventuelt kunne gøre, fordi vedkommende har mere erfaring. Men til en start, skal man gøre sig klart, at det koster penge, og hvis man er villig til at ofre de penge, og er sikker nok på hvilken retning man vil gå, kan det godt betale sig.

Kan en virksomhed være for stor til en freelancer?

Ja det mener jeg absolut, især med tanke på kompleksiteten. Hvis opgaven bliver for kompleks, så er freelanceren ikke nødvendigvis dit bedste bud. Der skal man igen overveje, om man vil have et bureau, der kan løse og varetage hele opgaven, eller om man vil have flere freelancere tilknyttet.

Markedsføringsbureau – hvad, hvordan, hvorfor og fordele/ulemper?

Hvad er et marketing bureau?

På et online markedsføringsbureau har man typisk afdelinger for hvert medie, hvor man har uddelt ansvaret og de forskellige opgaver til flere forskellige specialister.

På et digitalt bureau har man typisk afdelinger for hvert medie. Så der er en Facebook afdeling, en Google afdeling, måske endda en SEO afdeling osv. Derved har man delt opgaverne ud på flere forskellige folk, der skal varetage de forskellige opgaver. Et digitalt bureau varetager typisk opgaver, der har en vis størrelse og kompleksitet. Et bureau har herved en bred palette af kompetencer.

Hvorfor vælge et bureau?

Hvis du sidder med en større kompleks opgave kan et samarbejde med et bureau være fordelagtigt, og hvis du samtidigt har et større budget til rådighed.

Øget kompleksitet og øget budget hænger ofte sammen med, at din virksomhed har en vis størrelse, og det betyder ofte, at man har en større og mere kompleks plan med sin markedsføring. Det kan for eksempel udmønte sig i, at man vil ramme mange forskellige medier med flere forskellige budskaber.

En sådan kompleks medieplan vil i mange tilfælde være en (for) stor mundfuld for den enkelte freelancer. Dertil kan man dog overveje, om man vil have et markedsføringsbureau, der kan løse og varetage hele opgaven, eller om man vil have flere freelancer markedsføringskonsulenter tilknyttet. Hvis man har et stort budget, så har man, som tidligere nævnt, mulighed for at vælge at udlicitere de forskellige opgaver til flere forskellige freelancere.

Hvad er fordelen ved et bureau?

Der er mange kompetencer i spil. Det kan være en rar fornemmelse at have tingene samlet et sted, så man kun skal fakturere et sted for hele pakken. De har typisk andre kunder og andre erfaringer at trække på – det har en freelancer også, men i et online markedsføringsbureau, vil der generelt være en større track record som de kan trække på. Det er en fordel for dig som kunde, fordi du bliver en del af deres erfaringsgrundlag og markedskendskab.

Som oftest har det digitale bureau ofte en dedikeret support, som sidder standby, hvor en freelancer modsat er en enmandshær, og derfor ikke konstant er tilgængelig. Man skal dog huske at den support, man får fat i ved det digitale bureau, ikke altid er specialisten, men en supportmedarbejder eller en kundeskontaktperson.

Ulemperne ved et marketing bureau?

Det er generelt set dyrere fordi flere skal have løn.

Mange har ligeledes oplevelsen af, at man bliver en lille fisk i en stor sø. Det betyder at, hvis man er en kunde der ikke betaler særligt meget, så bliver man en del af en kundeportefølje, hvor der samtidig er kunder, der betaler mere end du gør som virksomhed. Rent prioriteringsmæssigt vil det typisk være sådan, at et bureau prioriterer de kunder, der betaler mest. Så man risikerer at blive syltet, og det kan opleves ved, at kommunikationen bliver sparsom eller at du har svært ved at få fat i de rigtige folk, når man ringer.

Man kan også opleve at den faste kontaktperson af forskellige årsager bliver skiftet ud. I den overgang kan meget viden gå tabt, og man kan få en følelse af, at ens virksomhed bliver nedprioriteret. Det kan i sidste ende gå ud over markedsføringen, fordi der ikke helt kommer de samme forslag og kreative ideer, som måske tidligere har været tilfældet.

Et andet aspekt er, at man ved et bureau kommer til at snakke med en projektleder, som ikke er en specialist. Så man vil have kontakt med en generalist, som har kontakten med de enkelte specialister, der er tilkoblet. Så det er ikke sådan, at du nødvendigvis kan ringe, og snakke direkte med specialisten. Det betyder at det kan blive sværere at få fikset små opgaver, fordi det i mange tilfælde er et mere rigidt setup sammenlignet med freelanceren, der har alle kasketterne på. Det kan oplevelses som en frustration, når nu man bare lige vil have fikset en lille ting.

Hvornår er din virksomhed “stor nok” til at vælge samarbejde med et online bureau?

Det er vanskeligt at sige præcis, hvornår det giver mening at vælge et online markedsføring bureau. Hvis du kan svare ja til nedenstående spørgsmål, kan et bureau være det rigtige valg for din virksomhed:

  1. Har din virksomhed et anseeligt budget, som den kan forsvare at bruge på markedsføring?
  2. Har du en opgave af en vis kompleksitet?
  3. Ønsker du at benytte mange medier?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så formoder jeg, at du har en virksomhed af en vis størrelse, og er forberedt på at bruge et større budget på markedsføringen. I det tilfælde vil jeg vurdere at et online bureau ofte kan vise sig at være et godt valg.

Er bureauer dyre?

Hvis vi skal generalisere, så er mit svar ja.

Et online marketing bureau er i de fleste tilfælde dyrere end en freelance marketingkonsulent, fordi der simpelthen er flere, medarbejdere, der skal lønnes. Det betyder også, at der er nogle typer virksomheder, der ikke vil have råd til – eller kunne forsvare, at bruge deres marketingbudget på et digitalt bureau.
Dette kan dog også være tilfældet den anden vej rundt. Hvis du sidder i, eller ejer en større virksomhed, vil det være forretningskritisk at spare på markedsføringsbudgettet. For det første holder du virksomhedens vækst i skak, samtidigt med, at du åbner døren for at andre virksomheder kan smutte indenom og snuppe kundegrundlaget.

Denne vekselvirkning findes der ikke noget endegyldigt svar på, men det kan aldrig skade at ringe til både freelance marketingkonsulenter og marketingbureauer for at få et tilbud.

Opsummering og afsluttende gode råd om at vælge ekstern marketingspartner

Det handler om at gøre sit benarbejde. Overvej hvad du har behov for, hvilket budget du har til rådighed, hvilken opgave du ønsker løst, og hvad du lægger vægt på i et samarbejde.

Vil du f.eks. have tæt kontakt løbende eller er du tilfreds med at tingene bare bliver løst uden om dig? Det handler meget om, hvad du og din virksomhed har behov for. Nogle har det fint med at opgaven bare bliver løst, og at man har en snak en gang om måneden, andre har større behov for en tættere og mere vedvarende kontakt.

Derudover skal du finde ud af, hvilke erfaringer bureauet eller freelanceren har, og hvilke erfaringer andre virksomheder har haft med dem. Spørg ind til, hvad de er gode til og hvad de er mindre gode til. Ingen kan det hele, og derfor skal man opveje fordele og ulemper.

Det sidste vigtige aspekt omhandler bindingsperioder. Det er heldigvis blevet bedre de senere år, men der findes stadig digitale bureauer, der kører med urimeligt lange bindingsperioder, hvor man er bundet i flere måneder eller sågar år fra kontrakten indgås. Så skulle man have lyst til at opsige samarbejdet allerede efter kort, så er man kontraktligt forpligtet til at betale for resten af forløbet i hele bindingsperioden. Derfor SKAL du altid læse det, der står med småt i samarbejdskontrakten.

De fleste freelancere, inklusiv mig selv, kører uden bindingsperioder. Jeg tror ikke nogen er tjent med bindinger. Bindingsperioder er typisk lavet for at afstemme med kunden, at resultater tager tid. Så det handler om at afstemme på begge sider af bordet. Ting tager tid, der er ingen quick fixes og garantier for, at det, der bliver søsat i dag, også viser resultater i morgen. Så sørg for at få svar på, hvorvidt der er bindingsperioder – uanset om det er hos bureauet eller hos freelanceren. Så kan det ikke gå helt galt.

 

Tak fordi du læste med! Har du spørgsmål eller kommentarer? Find mine kontaktoplysninger her.

Vil du vide mere?

Udfyld kontaktformularen
- vi kontakter dig inden for 1 arbejdsdag

Ring til os >
Send os en mail >

Besøg LinkedIn-side >

Adresse:
Østre Allé 6
9530 Støvring

Morten Kyvsgaard