Skip to main content

Hvad er effektiv lokal markedsføring?

Lokal markedsføring vil jeg betegne som markedsføring lavet med et særligt indsnævret geografisk område. Det kan man gøre hyperlokalt Ift. den geografiske målretning på Facebook, hvor man kan lave en radius helt ned til 1 km.

Man har også mulighed for at lave et bredere enten regionalt eller kommunalt snit. Så kan man lave budskaber, der er skræddersyet til det lokalområde, man ønsker at markedsføre sig til. Man får nogle muligheder for at segmentere og præcisere sin markedsføring med budskaber tilpasset fuldstændigt efter hvem, man vil ramme – Netop derfor ser jeg lokal markedsføring som et effektivt redskab.

 

Virker lokal markedsføring på alle typer virksomheder?

Nej det gør det ikke. Men det virker på rigtigt mange, og det virker fordi den enkelte, der eksponeres for lokal markedsføring, vil opleve, at det ræsonnerer bedre med deres hverdag.

Kunden kan simpelthen genkende det på en anden måde – og det sker, fordi de tiltales mere specifikt, end hvad en generel landsdækkende kampagne kan. Det resulterer i mere vedkommende markedsføring.

Så generelt set vil jeg sige at lokal markedsføring, vil virke markant bedre end at køre en overordnet kampagne med en meget bredere geografisk målretning.

 

Hvor kan man lave effektiv lokal markedsføring?

Det kan laves flere steder. Her kan jeg nævne Facebook og Instagram som et par eksempler. Derudover har vi Google Ads, der også har fine muligheder for at lave geografisk segmentering.

Der er også muligheder i forhold til SEO. Her findes et værktøj, der hedder Google My Business, som i markedsføringskredse kaldes lokal SEO.
Ideen med værktøjet er, at jeres virksomhed vil dukke op i en Googlesøgning, så snart folk søger på noget, der relaterer sig til virksomheden og samtidigt befinder sig fysisk i nærheden.

Man kan også lave dedikerede lokalsider på sit website. Hvis man eksempelvis ejer et pizzeria med forskellige afdelinger i Danmark, kan man dedikere en landingsside til hver lokalafdeling, så man får folk til at lande på den lokale side.
Så det er et par eksempler på de muligheder, der er i forhold til at lave jeres lokale markedsføring.

 

Er der nogle medier, man bør undgå ved lokal markedsføring?

Der er ikke nogle, man skal undgå, men der er medier, hvor man ikke kan være ligeså specifik, som man kan på eksempelvis Facebook.

Andre medier kører mere på storbyniveau, hvor det fx kun er Aalborg-området, man kan vælge.
Det er blandt andet tilfældet på LinkedIn og Pinterest. Så der vil det blive lidt mere overordnet, men det betyder ikke, at man skal undgå dem, der er bare nogle platforme, der er bedre til lokal markedsføring end andre.

 

Er der nogle fejl man skal passe på, når man laver lokal markedsføring?

Man skal sikre sig, at ens budskaber passer til den segmentering, man vælger. Hvis man skriver til folk i Aalborg, er det vigtigt at ens segmentering på eksempelvis Facebook er segmenteret korrekt.
Det er fx vigtigt, at man segmenterer efter folk, der bor i Aalborg og ikke også efter folk, der har besøgt Aalborg indenfor de sidste 14 dage, for så bliver det lynhurtigt for ukonkret.

Når folk søger lokalt, har de en forventning om at blive serviceret lokalt, og derfor skal man også kunne løfte den opgave som virksomhed.

Derfor skal man sørge for, at lokal markedsføring også skal passe med virksomhedens overordnede strategi. Man skal derfor ikke lave lokal markedsføring bare for at gøre det. Hvis ikke man har en afdeling i Aalborg, Århus osv. Så kan det hurtigt blive søgt, og det risikerer at give bagslag.

 

Kan det være en fordel at bruge lokale Facebook-grupper, som et led i effektiv lokal markedsføring?

Ja absolut, der er i dag Facebookgrupper om alt muligt, hvor især de lokale grupper er effektive. Udfordringen med de lokale grupper er, at man som oftest ikke må være kommerciel, men man kan bruge det til at lytte på vandrørene, og få indsigt i hvad folk kærer sig om i lokalområdet.

I forhold til rekruttering er de lokale Facebookgrupper også et godt værktøj, fordi man ofte kan få lov til at lave stillingsopslag. Dette giver mulighed for at få medarbejdere, der har en mere lokal forankring og forståelse.

Hvis man har bopæl det pågældende sted, man ønsker at markedsføre sig, er det også en mulighed at deltage privat i debatten i de lokale Facebookgrupper, hvor det er relevant i forhold til ens egen virksomhed – Men man skal selvfølgelig orientere sig efter de givne retningslinjer.

 

Kan hashtags bruges som en del af lokal markedsføring?

Det kan de, og det bør de. De kan både bruges i forhold til research, om hvad andre skriver om et emne, og derudover som et led i at gøre markedsføringen mere relevant for den enkelte. Hvis man finder byens hashtag, og bruger det aktivt i sin markedsføring og i sine opslag, så vil man alt andet lige tiltrække nogle nye og flere øjne.

 

Hvordan laver man effektiv lokal markedsføring i traditionelle medier?

Man kan lave den helt klassiske lokalannonce i den lokale avis. Mange gange er det muligt at hive fat i de små lokale/regionale aviser og få skudt noget pr den vej. Når disse historier bliver offentliggjort, er det oplagt at poste dem på sine egne medier og måske endda bruge dem annonceringsmæssigt.
Det vil være med til at styrke troværdigheden. På den måde kan man bygge bro med de traditionelle medier og ens egen online markedsføring på eksempelvis sociale medier.

Helt gammeldags bannere kan også fungere godt. I Støvring hvor jeg har kontor, står et banner i en rundkørsel med ordene: ”Hej støvring”, og noget i retning af: ”Vi har en fantastisk butik i en fantastisk by”.
Så man har nogle gode muligheder for at lave nogle fysiske fremstød især i de områder, man er forankret. Måske er man allerede kendt lokalt, og så kan man effektivt styrke sin position yderligere gennem den ”offline” markedsføring.
Udover bannere kan du også benytte busreklamer, billboards ved busstoppesteder, og man kan sågar uddele flyers hos den lokale købmand.

 

Er det nødvendigt at variere ordvalg og formuleringer efter lokalitet?

Ja, og det skal man være meget opmærksom på. Der findes ikke nogen større fejl end at se en københavner-annonce i Aalborg – det bliver næsten ikke værre end det! Jo mere vedkommende man formår at lave sin annonce, jo bedre!

– Men der er en hårfin grænse mellem at lave vedkommende markedsføring og søgt markedsføring. Det kræver, at man finder en balance mellem, hvornår det bliver for lokalt, og hvornår man gør det for lidt – men jeg tror på, at så længe man forstår og taler ind i de lokale spilleregler, så viser man også, at ens virksomhed har en vis tilknytning til det lokale, og det gør folk trygge.

 

Hvad med det visuelle?

Igen – sørg for at forstå de lokale spilleregler og den lokale jargon. Vis folk noget der også i deres optik er lokalt. Med vores webshop brugte vi den lille havfrue i vores opslag til Københavnsområdet. Det gjorde vi netop, fordi den er et stærkt symbol på København.

Ellers kan man gøre noget helt simpelt, som at vise et byskilt fra den by, man laver noget fra.

Man kan også lave et billede eller video af en medarbejder, der står i den lokale bymidte. Det gør en stor forskel og fungerer rigtigt godt.

Jeg har også selv et eksempel fra nogle boligmæglere fra mit lokalområde. De havde filmet en lille dronefilm ved den lokale kirke, som er vartegnet i byen, og det fungerede virkeligt fint.
Der skal derfor ikke meget til, men det kræver noget idégenerering, hvor man skal tænke lidt kreativt og sørge for at den visuelle og tekstlige del spiller sammen.

 

Hvordan skal man som landsdækkende virksomhed lave effektiv lokal markedsføring?

Det vigtigste er at undgå at lave lokal markedsføring for lokal markedsførings skyld, men hvis man er en webshop, der typisk er landsdækkende, så har man stadig mulighed for at vinkle sine budskaber:

Man kan bruge samme skabelon af en annonce/budskab og vinkle den alt efter, hvilken by man vil henvende sig til. Her vil jeg anbefale at starte med de ti største danske byer, hvor man så laver skræddersyede annoncer til den enkelte by.

Så er det jo kun en fordel, hvis man kender jargonen i byerne, så man kan lave nogle sjove ting, folk nikker genkendende til. Med vores webshop lavede vi en lokal annonce til Aalborg, hvor vi brugte et billede af Aalborgtårnet, og skrev ”Hej Ålleren”. Så viser man, at man forstår de lokale spilleregler. Så uanset om man er webshop eller en anden landsdækkende virksomhed, har man mulighed for at lave lokalt vinklede kampagner.

Lokale cases kan også fungere godt. Hvis nu man har arbejdet meget i et midtjysk område, så kan man sørge for at fortælle om de cases og bruge det aktivt i markedsføringen i de relevante områder. Så kan folk se, at din virksomhed også laver noget tæt på dem.

 

Hvordan får jeg nye kunder med min lokale markedsføring?

Formålet ved lokal markedsføring er som regel at lede kunden ind på en underside eller lave en leadannonce, hvor folk udfylder en kontaktformular, og således får man en kunde den vej.

Så den lokale markedsføring kan være med til at understøtte den proces, i forhold til at få folk til at give tilladelse til, at man kan kontakte dem – og så er det vigtigt, at man husker at lave nogle landingssider på sit website, man kan lede kunden over på.

 

Kan lokal markedsføring svare sig, hvis jeg allerede har mange lokale kunder?

Det synes jeg kun er et belæg for, at der er basis for mere. Hvis du allerede har mange lokale kunder, kan de sagtens blive til flere. Når man har mange lokale kunder, har man også mange, der kan tale ens sag og blive ens ambassadør.

Derudover er det nemmere at markedsføre sig på et marked, hvor man er til stede i forvejen fremfor at skulle starte et helt nyt geografisk sted, hvor ingen kender en.

 

Hvorfor ikke bare lave bred markedsføring, så rammer man vel både lokalt og nationalt på én gang?

Ja det er også den hurtige og nemme løsning, men udfordringen er, at man nemt kommer til at gå hen over hovedet på folk, fordi man kommer til at tale generelt i stedet for specifikt.

For nogle mennesker er det trygge og det nære rart, og her er lokal markedsføring en god måde at demonstrere, at man er tæt på kunden. Man viser hermed kunden, at man er i stand til at hjælpe dem hvor de er.

Så jeg synes, det er et både-og snarere end et enten-eller. Nationale kampagner kan fungere, hvis man dækker nationalt, det kan man sagtens lykkes med. Jeg synes dog helt klart, at man skal overveje at køre lokale kampagner på udvalgte steder.

 

Er der nogle virksomhedstyper, der vil få mere ud af lokal markedsføring end andre?

De virksomheder der allerede er lokalt forankrede, vil helt klart have bedre forudsætninger for at lykkes med det, fordi de både er kendt lokalt, og har et lokalt kendskab.

Er man eksempelvis en københavnerbank, der vil ind på det nordjyske marked uden at have nogle filialer heroppe – held og lykke med det. Det vil blive et langt og sejt træk. Man skal sætte tæring efter næring i forhold til ambitionsniveauet.

Er man kendt lokalt, eller vil man gerne blive kendt på den længere bane, og har man lagt en klar strategi, så har man en god mulighed for at ens lokale markedsføring, vil have effekt.

 

Kan en virksomhed være for lille til, at det kan svare sig?

Det synes jeg egentligt ikke. Det er mere et spørgsmål om at være for stor. Jeg ser ikke en nedre grænse for, hvornår man kan lave lokal markedsføring.

Jeg synes netop, at det ofte er det omvendte, der er tale om. En stor virksomhed kan komme til at brede sig over et område, hvor de ikke har nogen forankring overhovedet.

 

Kan man fange turister med lokal markedsføring?

Absolut. Hvis man eksempelvis arbejder indenfor turismebranchen, så vil det være smart at lave lokal segmentering i udlandet. Hvis man fx ønsker flere norske turister, så har man en god mulighed for at lave segmenteringen efter lokale norske områder.
Her skal man selvfølgelig sørge for at tale det sprog, man målretter sig efter. Desuden skal man sørge for at vinkle tekst og det visuelle, så det er relevant.

I forhold til eksemplet med de norske turister, er det vores opgave at give dem en grund til, at interessere sig for en turismeannonce fra Danmark. Her kunne man fortælle hvor mange nordmænd, der har været på den givne lokalitet i Danmark sidste år, eller fortælle om hvordan folk fra lokalområdet i Norge, man segmenterer efter, elsker at rejse til vestkysten i Danmark.

Så man skal hele tiden have in mente, hvordan man får den lokale markedsføring til at fremstå vedkommende og givende for den lokale kunde.

Vil du vide mere?

Udfyld kontaktformularen
- vi kontakter dig inden for 1 arbejdsdag

Ring til os >
Send os en mail >

Besøg LinkedIn-side >

Adresse:
Østre Allé 6
9530 Støvring

Morten Kyvsgaard