Cookie- og privatlivspolitik

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Kyvsgaard Kommunikation anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder giver til os samt de personoplysninger som Kyvsgaard Kommunikation indsamler, når du benytter vores hjemmesider. 

Hos Kyvsgaard Kommunikation respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger og deler dem kun med betroede samarbejdspartnere. Kyvsgaard Kommunikation respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Personlige oplysninger 

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv. 

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.  

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger

Vi kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.

Web browser cookies

Denne hjemmeside benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når brugeren besøger hjemmesiden, og vil blive brugt ved brugerens følgende besøg på hjemmesiden, således brugeren kan blive identificeret anonymt. De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af brugeren ved hjælp af cookies (identificere browsers og enheder, ikke individer). Dermed gives der et anslået antal af besøg og brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos brugeren, og således det mest attraktive for brugeren. 

Fastslå hvorvidt det er første gang brugeren tilgår hjemmesiden eller om brugeren har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre brugerens oplevelse af hjemmesiden. 

Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i sin besked. 

Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse ydelser eller funktioner på vores hjemmeside. 

I særlige tilfælde vil Kyvsgaard Kommunikation ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores services og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger. 

Når du bruger Kyvsgaard Kommunikation hjemmesider, giver du således samtykke til, at Kyvsgaard Kommunikation må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider. 

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares maksimalt i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes. 

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores services vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren. 

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig handel, er begyndt. 

Hvordan vi beskytter dine oplysninger 

Brugerens oplysninger beskyttes ved brug af SSL-certifikat. Denne krypteringsmetode, forhindrer tredjemand i at tilgå dine oplysninger. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende. 

Deling af dine personlige oplysninger 

Kyvsgaard Kommunikation deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Kyvsgaard Kommunikation med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller services for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. 

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: Facebook, Instagram, Google. 

I tilfælde af at Kyvsgaard Kommunikation vil optræde i en forsikringssag, vil Kyvsgaard Kommunikation dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag. 

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse. 

Retsgrundlag

Kyvsgaard Kommunikation behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i. 

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”. 

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Kyvsgaard Kommunikation ikke yde de services der ydes på Kyvsgaard Kommunikation hjemmesider. 

Dine rettigheder

Som Bruger hos Kyvsgaard Kommunikation har du følgende rettigheder

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 14 dage.

Som registreret har Brugeren ret til at få transporteret sin data til en anden dataansvarlig. Dine personlige oplysninger vil blive leveret via krypteret E-mail. 

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Kyvsgaard Kommunikation vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.

Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig. 

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger. 

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Kyvsgaard Kommunikation behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatpolitik, Hjemmesidens praksis eller dine handler med Hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:

Kyvsgaard Kommunikation
Østre Alle 6
9530 Støvring
Tlf.: 61 30 39 12
morten@kyvsgaardkommunikation.dk
CVR: 38939084

Kyvsgaard Kommunikations politik er sidst opdateret den 19.04.21