Databehandleraftale

Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Databehandleren overholder den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, herunder navnlig:

– Persondataloven (lov 2000-05-31 nr. 429 med senere ændringer)
– Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016), når denne får virkning

Undertegnede (herefter kaldet den dataansvarlige) tiltræder hermed Kyvsgaard Kommunikations databehandleraftale: